ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "We are asking for trouble if we miss another class."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    We are asking for trouble if we miss another class.

    แปลว่า พวกเรากำลังหาเรื่องใส่ตัวถ้าขาดเรียนอีกวิชา

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale