ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Watch out! Those monkeys will bite you."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Watch out! Those monkeys will bite you.

    แปลว่า ระวังนะ ลิงพวกนั้นจะกัดเอา

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale