ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Up to date"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Up to date

    แปลว่า ทันสมัย ตามสมัย ทันสถานการณ์

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale