ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Turn one's back on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Turn one's back on

    แปลว่า ไม่สนใจ เพิกเฉย ละทิ้ง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale