ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "turn green"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    turn green

    แปลว่า อิจฉา

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "turn green"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
turn one's back onไม่สนใจ เพิกเฉย ละทิ้ง
you have to turn your back on that nonsense.คุณต้องไม่สนใจเรื่องไร้สาระนั่น