ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "To some extent"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    To some extent

    แปลว่า มีอยู่บ้าง พอประมาณ ในระดับหนึ่ง ค่อนข้างจะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale