ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Tie the knot"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Tie the knot

    แปลว่า แต่งงาน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale