ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Throw (some) light on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Throw (some) light on

    แปลว่า เปิดเผย ให้ความกระจ่าง ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale