ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "This will pave the way for future success."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    This will pave the way for future success.

    แปลว่า สิ่งนี้จะเป็นการปูทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale