ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "The examination is right around the corner."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    The examination is right around the corner.

    แปลว่า การสอบใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale