ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Talk (something) over"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Talk (something) over

    แปลว่า ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ ขอความเห็น พิจารณากัน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale