ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Talk behind one's back"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Talk behind one's back

    แปลว่า พูดลับหลัง พูดนินทา

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale