ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Take part"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Take part

    แปลว่า มีส่วนร่วม

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Take part"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
i won't take any part in this.ฉันจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในเรื่องนี้
take overเข้าควบคุม เข้าครอบครองตำแหน่ง รับช่วง เข้ารับงานต่อ ควบคุม ยอมรับภาระ/หน้าที่
take turnsผลัดเปลี่ยน
take a breakหยุดพัก
take into accountคิดคำนึง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา
give and take.มิตรจิตรก็มิตรใจ
take advantage ofหาประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยโอกาส
take it easyใจเย็น ๆ, ทำตัวสบาย ๆ, ช่างเถอะ
discretion is the better part of valour.กล้านักมักบิ่น