ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Take advantage of"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Take advantage of

    แปลว่า หาประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ ฉกฉวยโอกาส

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale