ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Take a break"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Take a break

    แปลว่า หยุดพัก

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale