ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Stay still now. Don't give me any trouble."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Stay still now. Don't give me any trouble.

    แปลว่า ตอนนี้อยู่นิ่งๆ อย่าได้สร้างปัญหาให้ฉันอีก

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale