ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Stay still"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Stay still

    แปลว่า อยู่นิ่งๆ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale