ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Stare at"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Stare at

    แปลว่า จ้องมอง จ้อง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale