ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Speech is silver, silence is golden."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Speech is silver, silence is golden.

    แปลว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

    Listen to voicemalefemale