ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Sooner or later you're gonna have to face the fact."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Sooner or later you're gonna have to face the fact.

    แปลว่า ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale