ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Sooner or later"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Sooner or later

    แปลว่า ไม่ช้าก็เร็ว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Sooner or later"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
i'm going to figure it out sooner or later.ฉันจะคิดมันออกไม่ช้าก็เร็วนี่แหล่ะ
sooner or later you're gonna have to face the fact.ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริง