ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Sooner or later"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Sooner or later

    แปลว่า ไม่ช้าก็เร็ว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Sooner or later"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
i'm going to figure it out sooner or later.ฉันจะคิดมันออกไม่ช้าก็เร็วนี่แหล่ะ
sooner or later you're gonna have to face the fact.ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริง