ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Set one's mind to something / put one's mind to something"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Set one's mind to something / put one's mind to something

    แปลว่า ตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มที่

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale