ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Serve someone right"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Serve someone right

    แปลว่า สมน้ำหน้า สมควรแล้ว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale