ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Remember to keep in touch when you are aways."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Remember to keep in touch when you are aways.

    แปลว่า อย่าลืมติดต่อกันเมื่อคุณจากไปล่ะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale