ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Put up with"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Put up with

    แปลว่า อดทน ทน ทำใจ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale