ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Please don't stay in touch."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Please don't stay in touch.

    แปลว่า โปรดอย่าได้ติดต่อกันอีกเลย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale