ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Piss off! Don’t come near me again."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Piss off! Don’t come near me again.

    แปลว่า ไปไกลๆ เลยไป อย่าเข้ามาใกล้ฉันอีก

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale