ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Pay someone back"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Pay someone back

    แปลว่า จ่ายเงินคืน คืนเงิน ชดใช้ ตอบแทนคุณ ชำระหนี้

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale