ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Pave the way"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Pave the way

    แปลว่า ปูทาง กรุยทาง แผ้วทาง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale