ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Out of the blue"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Out of the blue

    แปลว่า ทันทีทันใด ไม่ได้บอกล่วงหน้า จู่ๆ ก็เกิดขึ้น

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale