ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "One way or another"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    One way or another

    แปลว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุใดก็ตาม ด้วยวิธีใดก็ตาม

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale