ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "one more time"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    one more time

    แปลว่า อีกครั้ง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "one more time"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
from time to timeบางครั้ง
let me know moreให้ฉันรู้มากกว่านี้
you'll hear that from time to time.คุณจะได้ยินเรื่องนั้นเป็นบางครั้ง
one way or anotherอย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุใดก็ตาม ด้วยวิธีใดก็ตาม
have a good timeสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขอให้สนุกนะ
give someone a hard timeนำความยุ่งยากมาให้ ทำให้ยุ่งยาก สร้างความลำบากให้
two heads are better than one.สองหัวดีกว่าหัวเดียว
busiest men find the most time.ยิ่งขยัน ยิ่งมีเวลามาก
don't let me down this time.คราวนี้อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะ