ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Once in a blue moon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Once in a blue moon

    แปลว่า ไม่บ่อย นานๆ ครั้ง แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale