ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Maybe it's not as good as the first, but it's better than nothing."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Maybe it's not as good as the first, but it's better than nothing.

    แปลว่า บางทีมันอาจไม่ดีเท่าอันแรก แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale