ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Make sure"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Make sure

    แปลว่า มั่นใจ ทำให้มั่นใจ ดูให้แน่ใจ ตรวจให้แน่

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale