ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Make fun of"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Make fun of

    แปลว่า หยอกล้อ หัวเราะเยาะ แซว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale