ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Make a deal with"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Make a deal with

    แปลว่า ทำข้อตกลงกับ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale