ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Lose one's temper"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Lose one's temper

    แปลว่า อารมณ์เสีย เสียอารมณ์ โกรธ ขุ่นเคือง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale