ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Look back on the way you were!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Look back on the way you were!

    แปลว่า มองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เป็นมาของเธอ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale