ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Look back"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Look back

    แปลว่า มองกลับไป มองย้อนกลับไป เหลียวหลัง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale