ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Let's go for a walk in the wood."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Let's go for a walk in the wood.

    แปลว่า พวกเราไปเดินเล่นในป่ากันนะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale