ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Let's finish this up this afternoon."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Let's finish this up this afternoon.

    แปลว่า พวกเรามาทำสิ่งนี้ให้เสร็จบ่ายนี้กันเถอะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale