ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Let someone down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Let someone down

    แปลว่า ทำให้ผิดหวัง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale