ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Let go of me. I didn't do anything."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Let go of me. I didn't do anything.

    แปลว่า ปล่อยฉันไปเถอะ ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale