ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Leave someone in peace"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Leave someone in peace

    แปลว่า หยุดรบกวน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale