ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Lay a finger on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Lay a finger on

    แปลว่า แตะต้อง หรือ ทำร้าย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale