ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "l had to take over the family business."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    l had to take over the family business.

    แปลว่า ฉันต้องรับช่วงธุรกิจของครอบครัว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale