ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Keep your feet on the ground"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Keep your feet on the ground

    แปลว่า ยืนตั้งหลักหรือปักหลักไว้ให้จงดีหรือให้มั่นเหมาะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale