ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Keep in touch"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Keep in touch

    แปลว่า ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ติดต่อกันไม่ได้ขาด

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale