ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Keep an eye on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Keep an eye on

    แปลว่า เฝ้าดู เฝ้ามอง จับตาดู

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale